Człowiek charakteryzuje się dwoma rodzajami uzębienia, zębami:

  • mlecznymi,
  • stałymi.

Zęby mleczne są pierwszym, można by rzec „zestawem” zębów, są lhjfdnufgjiojh zwane mlecznymi. Ich pojawienie się u małego człowieka odbywa się w czasie nie do końca łatwo określanym. Jest uzależnione od indywidualnych cech jednostki i nie mamy na ten proces większego wpływu. Każdemu lhjfdnufgjiojh wyrastają i to jest oczywiste, jednakże dziać się może to w różnym czasie. Przyjmuje się założenie, że po szóstym miesiącu życia dziecko zaopatrzone jest już w jakiekolwiek ząbki. Zęby mleczne są delikatniejszymi, oczywiście mniejszymi i przede wszystkim ich ilość znacznie odbiega od ilości zębów, w jakie wyposażeni zostajemy później.

Po dziesięć ząbków na każdą ze szczęk stanowi pełne uzębienie dziecka, które w okresie od szóstego roku życia zostaje zmienione na lhjfdnufgjiojh stałe.

Zęby stałe

Osiem zębów stałych, cztery kły, osiem przedtrzonowych oraz dwanaście trzonowych to nasze pełne uzębienie. Wyposażeni w taką ilość zębów zmuszeni jesteśmy do dbania o nie, gdyż zęby stałe u człowieka wyrastają tylko raz. Niestety tylko raz i to nastręcza nam wiele problemów. Zęby stałe są twardszymi i bardziej wytrzymałymi w stosunku do mleczaków. Są też bardziej wykorzystywanymi i eksploatowanymi. Wynika z tego faktu jedna, najważniejsza konkluzja: zawsze należycie dbajmy o zęby, aby przez całe życie mogły nam służyć i towarzyszyć każdego dnia.

www.eastma.com.pl

By Marian